Zgłoś się na szkolenie

Zgłoś się na nasze szkolenie

 biuro@edutrener.pl

tel. +48 530919530 – EDUTRENER POLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ

▶️ Nr konta 22 1140 2004 0000 3102 7361 5287  – mBank, EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń Dariusz Siejak,
Kielce, ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16 ◀️

▶️ W tytule poproszę podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia, lokalizację i termin ◀️

▶️ Prosimy o przekazanie danych do faktury ◀️

 

Na podstawie art. 13 RozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, o przetwarzanych danych osobowych:Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz prowadzenia innych działań związanych z organizacją szkoleniazgodnie z art. 6 ust 1 lit b) wspomnianego Rozporządzenia. Możemy również informować Państwa o innych naszych ofertach szkoleniowych, działając na podstawie art. 6 ust 1lit f) RODO. Jeżeli wyrazicie Państwo zgodę, będziemy ponadto przetwarzać Państwa dane w celach, do których ta zgoda nastąpi. Administratorem Danych Osobowych jest firma Dariusz Siejak EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16;Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne lub hostingowe, bądź też organy uprawnione do takiego dostępu z mocy prawa. Informujemy o prawie dostępu,żądania ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych.