Kadry i płace + RODO / zmiany w stanie prawnym na 2020 r

Szkolenie certyfikowane:

🧿 Kadry i płace + RODO / zmiany w stanie prawnym na 2020 r. 🧿

 

ADRESACI:

przedsiębiorcy samodzielnie rozliczających współpracowników

pracodawcy

pracownicy działów kadr małych i średnich organizacji

pracownicy administracji publicznej

osoby działające w zakresie sektora organizacji pozarządowych

  osoby pragnące usystematyzować posiadaną wiedzę z zakresu prawa pracy

 

CEL:

Przybliżenie Uczestnikom szkolenia bazowego pojęć i wiedzy z zakresu kadr i płac oraz podstaw RODO zgodnie z obowiązującym stanem prawnym na 01.01.2020 roku.

Uczestnicy zostaną wyposażeni we wzory dokumentacji przydatnej do prowadzenia działu kadrowego oraz wzory dokumentów z zakresu RODO.

 

CO ZYSKASZ?

▶️ uaktualnisz wiedzę z zakresu prawa pracy

▶️ dowiesz się, jak prawidłowo stosować RODO w kadrach

▶️ dostaniesz komplet wzorów dokumentacji niezbędnej do prawidłowego prowadzenia działu KADR I PŁAC

▶️ skorzystasz z bezpłatnych konsultacji poszkoleniowych z naszym ekspertem

 

CENA: 390zł

Godzina: 9:00 – 16:00

TERMINY i LOKALIZACJE

 

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET

 

 

PROGRAM:

1. Zatrudnienie pracownika – przepisy zgodnie z RODO:

 jakich informacji można żądać od kandydata

 badania lekarskie kandydatów

 

 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej:

 prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej akta osobowe pracowników :

 • część A – dokumenty związane z podjęciem zatrudnienia -zgodnie z aktualnymi przepisami RODO)
 • część B – dokumenty dotyczące przebiegu zatrudnienia, a tym oświadczenia i zgody pracownicze, rodzaje umów o prace, sposoby ich rozwiązywania, sumowanie okresów zatrudnienia, limity umów, wypowiedzenie warunków umowy,
 • część C – dokumenty związane z rozwiązaniem stosunku pracy, w tym dokumenty dot. zajętego wynagrodzenia, skierowania na badania lekarskie, umowy o zakazie konkurencji, nowe zasady wystawiania świadectwa pracy
 • część D – w tym dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

 

 1. Dokumentacja ewidencyjna czasu pracy – przepisy obowiązujące od 01.01.2019r, – nowa karta ewidencji czasu pracy, wyjścia prywatne, grafiki czasu pracy, praca w godzinach nadliczbowych

 

 1. Dodatkowe dokumenty związane ze stosunkiem pracy, w tym ewidencja wynagrodzenia, pracowniczego, dokumenty związane z urlopem lub dniami wolnymi pracownika, stosowaniem zadaniowego czasu pracy, zgody pracowników opiekujących się dziećmi do lat 4, karty przydziału odzieży roboczej lub wypłaconego ekwiwalentu,

 

 1. Przepisy dotyczące monitoringu w miejscu pracy.

 

 1. Dokumentacja papierowa czy elektroniczna.

 

 1. Przepisy dotyczące uprawnień związanych z rodzicielstwem, urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, łączenie pracy z opieką nad dzieckiem, ochrona stosunku pracy.

 

 1. Czas pracy pracowników – systemy i rozkładu czasu pracy, okresy rozliczeniowe, doba pracownicza rekompensowanie godzin nadliczbowych.

 

 1. Urlop wypoczynkowy – okresy wliczanie do stażu urlopowego, urlop proporcjonalny, dodatkowy, ekwiwalent urlopowy.

 

 1. Urlopy okolicznościowe i zwolnienia ze stosunku z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

 1. Wynagrodzenie pracownicze – składniki wyłączone z płacy zasadniczej , wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i opiekuńczy, zajęcia wynagrodzenia, PIT „dla młodych” – zasady stosowania, e-zwolnienia, kontrola wykorzystania zwolnień lekarskich.

 

 1. Umowy cywilno-prawne – umowa o dzieło, umowa zlecenia, kontrakt menadżerski, ewidencja godzin wykonywania zlecenia, rozliczanie płatności, zgłoszenia do ZUS, składki ZUS od umów cywilno-prawnych.

 

PROWADZĄCA:

Beata Czech – specjalista ds. kadr i płac z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca i trenerka szkoleń oraz kursów przygotowujących do pracy w komórkach kadrowo-płacowych.

 

 

 

 

 

 

 

CENA: 390zł

Cena zawiera: wzory dokumentacji do wdrożenia pozyskanych umiejętności i wiedzy, materiały szkoleniowe, przerwę kawową i lunch, konsultacje poszkoleniowe dla każdego Uczestnika.

 

Godzina: 9:00 – 16:00

TERMINY i LOKALIZACJE

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET

 

▶️ Nr konta 22 1140 2004 0000 3102 7361 5287  – mBank, EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń, Kielce,

ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16 ◀️

 

▶️ W tytule poproszę podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia, lokalizację i termin ◀️

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *