Szkolenie: mediacje – kwalifikacje zawodowe – “Zostań dobrym mediatorem”

Certyfikowane szkolenie: mediacje  przygotowujące do wykonywania zawodu mediatora sądowego i pozasądowego.

🧿  “Zostań dobrym mediatorem” 🧿

Zajęcia odbywają się w dwa weekendy: w soboty w godz. 8:30 – 17:30 oraz w niedziele w godz. 8:30 – 17:00.

 TERMINY

 

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

 

PROWADZĄCY: Renata Segiecińska mediator rodzinny /  Paweł Siejak, dr nauk prawnych, mediator gospodarczy.

 

Cel szkolenia:

Organizowane przez nas szkolenie ma przygotować Państwa do pełnienia roli mediatora –w sprawach sądowych i pozasądowych poprzez  wzbogacenie Państwa o wiedzę i narzędzia praktyczne do prowadzenia mediacji.

Każdy Uczestnik będzie miał możliwość rozwinięcia umiejętności interpersonalnych w zakresie:
– efektywnej komunikacji,
– budowania porozumienia,

– wygaszania emocji
– prowadzenia dyskursu z osobami o odmiennych stanowiskach,
– efektywnego zarządzania procesami grupowymi,
– prezentowania własnego stanowiska

Uwaga!

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia może być także wykorzystana w innych sferach zawodowych i osobistych.

 

Co zyskasz:
 
▶️ wiedzę na temat konfliktu i jego diagnozowania
 
▶️ umiejętności pomagające zapanować nad kryzysem, nauczysz się lepiej słuchać i zabierać głos w newraligicznych momentach
 
▶️ kompetencje niezbędne do rozwiązywania sporów (rodzinnych, pracowniczych, cywilnych, gospodarczych i w sprawach karnych)
▶️ dzięki symulacjom i warsztatom przećwiczysz zdobytą wiedzę
 
▶️ poznasz warsztat pracy mediatora sądowego oraz pozasądowego
 
▶️ otrzymasz wzory dokumentów niezbędne i pomocne w dalszej pracy zawodowej
 
▶️ każdy uczestnik otrzymuje CERTYFIKAT z unikalnym numerem rejestrowym dający podstawę do wpisania na listę stałych mediatorów przy Sądach Okręgowych w całej Polsce
 
▶️BONUS: ❗️❗️podzielimy się z Tobą wiedzą na temat marketingu dla mediatorów, dowiesz się, jak skutecznie zaistnieć na rynku usług mediacyjnych ❗️❗️

 

Szkolenie składać się będzie z części teoretycznej oraz warsztatów praktycznych: analiza i rozpoznanie konfliktu, praktyczne stosowanie technik mediacji, czy konstruowanie ugody. W ramach warsztatów będą też prowadzone symulacje mediacji.

Adresaci szkolenia:

Nasze szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli:

 • chcesz zostać mediatorem sądowym;
 • pracujesz jako manager;
 • zarządzasz zespołem;
 • jesteś pracownikiem działu HR;
 • jesteś pracownikiem działu kadr;
 • prowadzisz własną firmę;
 • pracujesz w obszarze sprzedaży;
 • pracujesz jako windykator;
 • zajmujesz się resocjalizacją;
 • pracujesz w ośrodku szkolno-wychowawczym;
 • jesteś prawnikiem: radcą prawnym, adwokatem, prokuratorem;
 • jesteś kuratorem sądowym;
 • pracujesz w szkole z uczniami;
 • zarządzasz nauczycielami;
 • jesteś trenerem;
 • jesteś pracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej, jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
 • chcesz poznać techniki, które pomogą Ci rozwiązywać i niwelować konfliktowe sytuacje w życiu rodzinnym (w pracy lub w domu).

 

 Ukończenie szkolenia daje szansę zdobycia przez Państwa nowych kwalifikacji zawodowych (zawód Mediator, PKD 69.10.Z oraz daje możliwość zostania mediatorem sądowym: kod 263507 wg kwalifikacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

 Szkolenie uprawnia do ubiegania się o wpis na listę Stałych Mediatorów Sądowych prowadzoną przez Prezesów Sądów Okręgowych

Szkolenie jest zgodne ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

Szkolenie może ukończyć każdy,  kto ma zapał bez względu na wykształcenie.

PROGRAM SZKOLENIA:
I. Idea mediacji oraz efektywność stosowania w Polsce i na świecie.

 1. Podstawowe zasady oraz elementy mediacji:
 2. Przebieg postępowania mediacyjnego.
 3. Zasady mediacji.
 4. Przesłanki pozytywne i negatywne stosowania mediacji.
 5. Osoba mediatora, jego rola, prawa i obowiązki mediatora
 6. Etyka zawodowa mediatorów.
 7. Standardy prowadzenia mediacji i działania mediatora.

II. Prawno-organizacyjne aspekty postępowania mediacyjnego:

1. Podstawy prawne zastosowania procedur mediacyjnych (z uwzględnieniem zmian prawnych w 2019 roku)
2. Zagadnienia praktyczne związane z organizacją postępowania mediacyjnego.
3. Zasady koordynacji działań i współpracy z organami wymiaru sprawiedliwości.
4. Dokumentacja – przygotowanie, administrowanie, archiwizacja.
5. Standardy postępowania mediacyjnego na gruncie prawa polskiego i europejskiego.

III. Podstawy psychologii emocji, konfliktów i różnic indywidualnych w kontekście pracy mediatora.

 1. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów – analiza porównawcza.
 2. Wiedza na temat dynamiki konfliktu i sposobów jego rozwiązywania.
 3. Komunikacja interpersonalna w sytuacji konfliktu. Bariery komunikacyjne i sposoby pracy z oporem.
 4. Techniki komunikacji w mediacji.

 

IV. Warsztaty w zakresie:
1. Prowadzenia wstępnych spotkań ze stronami w tym nauka tzw. „monologu mediatora” i zawierania umowy o mediację.
2. Biegłości i umiejętności prowadzenia spotkań mediacyjnych zgodnie z zasadami i z uwzględnieniem odpowiednich technik mediacyjnych.
3. Umiejętności komunikacyjnych mediatora.
4. Zdolności dokonania analizy i diagnozy konfliktu objętego mediacją, w tym szczególności:
5. Wspierania stron w pracy nad rozwiązaniem sporu.
6. Umiejętności sporządzania ugody – prezentacja ogólna i ćwiczenia praktyczne.
7. Umiejętności współpracy ze współmediatorem/ką.
8. Umiejętności współpracy ze  specjalistami merytorycznymi.

 

V. Bonus

👉 Zostałem mediatorem i co teraz? Ścieżka kariery, marketing mediatora, mediator w social-mediach.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Jako Uczestnicy szkolenia otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentacji sporządzanych w procedurze mediacji.

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia, który potwierdza zgodność szkolenia ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r. oraz standardami Rady Europy opracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

 

Cena:
 1290 zł

 

Rabaty za wcześniejszą rejestrację (patrz zakładka: szkolenia)

-10% dla Absolwentów EDUTRENER

 

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

 

Cena obejmuje:

 uczestnictwo w szkoleniu,

 materiały szkoleniowe

 przerwy kawowe

 wydanie certyfikatu ukończenia szkolenia

konsultacje poszkoleniowe dla każdego z uczestników

 

Szkolenie dla maksymalnie 15 osób w kameralnej atmosferze umożliwiającej efektywne zdobycie przez Państwa umiejętności praktycznych.

***Zgłoszenia można dokonać do dnia 20.11.2019 roku: biuro@edutrener.pl

 

 

Prowadzący:

 

Renata Segiecińska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach .
Od trzech dekad pracuje w obszarze polityki społecznej na rzecz drugiego człowieka. Przez 14 lat była
wicedyrektorem i dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pełniła funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
oraz Koordynatora ds. Równego Traktowania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Była także
Komendantką Hufca ZHP Kielce. Z wykształcenia jest pedagogiem i nauczycielem – była Dyrektorem
Domu Dziecka KAMYK w Kielcach, nauczycielem w szkole podstawowej Humberside Montessori
School w Toronto oraz wychowawcą przedszkolnym w szkole i klubie sportowym Sporting w Lizbonie.
Uważa, że tylko rozmowa i umiejętność prowadzenia dialogu jest kluczem do rozwiązania większości
problemów. Dlatego od wielu lat zdobywa wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych oraz mediuje w
Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Daleszycach. Prowadzi mediacje pozasądowe z osobami dorosłymi
oraz mediacje rówieśnicze. Wierzy, że zwaśnione strony mogą się porozumieć w odpowiednio
stworzonych przez mediatora warunkach-liczy się odpowiednio dobrany stół do mediacji oraz
wyszukane słowa sprzyjające atmosferze wzajemnego zaufania.

 

Paweł Siejak – doktor nauk prawnych, mediator, rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Jest autorem publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego i międzynarodowego.

Prawnik, specjalizuje się w prawie gospodarczym i mediacjach w tym właśnie obszarze. Jest mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i Izbie Administracji Skarbowej.

Dlaczego mediuje?

Uważa, że mediacja może w znaczący sposób poprawić jakość życia społecznego i uprościć wiele spraw. Daje mu wielką satysfakcję, kiedy może pomagać ludziom dojść do porozumienia w wielu sprawach
i zakończyć spory.

 

 

Cena za szkolenie wynosi: 1290 zł

RABAT:

przy zgłoszeniach wcześniejszych (wg dat w zakładce szkolenia)

-10% dla Absolwentów EDUTRENER

 

TERMINY

 

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

 

▶️ Nr konta 22 1140 2004 0000 3102 7361 5287  – mBank, EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16 ◀️

 

▶️ W tytule poproszę podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia, lokalizację i termin ◀️

 

Zapraszamy na szkolenie – zostań dobrym mediatorem!