Szkolenie: MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE dla pedagogów

SZKOLENIE CERTYFIKOWANE:

🧿 MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE dla pedagogów 🧿

Program szkolenia jest zgodny ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017 roku,

oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

CENA: 390 zł

Godzina: 15:00 – 19:30

TERMINY

 

CEL:
Poszerzenie wiedzy i podniesienie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów w szkołach i innych placówkach oświatowych oraz wychowawczych. Zapoznanie Państwa z instytucją mediacji szkolnych i rówieśniczych, przekazanie niezbędnej wiedzy do utworzenia szkolnych kół/klubów mediacji.

 

CO ZYSKASZ:

– nauczysz się jak opanować konflikty w środowisku szkolnym

– zdobędziesz wiedzę o mediacjach w szkole

– dowiesz się, jak założyć Szkolny Klub Mediacji

– będziesz potrafił/a szkolić dzieci na potrzeby mediacji rówieśniczych

 

Adresaci szkolenia:

Nasze szkolenia są skierowane przede wszystkim do osób, które chcą poznać techniki, narzędzia, metody stosowane w mediacjach i negocjacjach.

Jeżeli jesteś:

  pedagogiem

  nauczycielem

  psychologiem

  dyrektorem szkoły lub placówki oświatowej

  studentem pedagogiki lub psychologii

  mediatorem

  rodzicem

To nasze szkolenie jest właśnie dla Ciebie!

 

Program:


I Wprowadzenie – podstawowe pojęcia, idea mediacji
.

 1. Czym jest konflikt?
 2. Idea mediacji, pojęcie i zasady.
 3. Kim jest dobry mediator? Cechy, prawa i obowiązki mediatora w środowisku szkolnym.
 4. Etapy mediacji.
 5. Mediacja w oświacie, czym jest mediacja szkolna a czym rówieśnicza?
 6. Prawne aspekty stosowania mediacji w oświacie.

II Mediacja w szkole – jak zacząć?

 1. Edukacja według idei „porozumienia bez przemocy”
 2. Skuteczne przekazanie informacji nt. mediacji szkolnych i rówieśniczych gronu pedagogicznemu, rodzicom i dzieciom.
 3. Osoba opiekuna mediatorów – obowiązki i zasady działania.

III Jak założyć szkolny klub/koło mediacji?

 1. Prawo wewnątrzszkolne wobec szkolnego klubu mediacji.
 2. Zarządzanie i organizacja (miejsce, czas, dokumentacja, rola opiekuna mediatorów).
 3. Wybór opiekuna mediatorów.
 4. Uczeń w roli mediatora, szkolenie.
 5. Promowanie mediacji wśród uczniów i rodziców.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Jako Uczestnicy szkolenia otrzymacie Państwo autorskie materiały szkoleniowe oraz wzory dokumentacji sporządzanych w procedurze mediacji.

 

CERTYFIKAT:
Każdy z Uczestników szkolenia otrzymuje Certyfikat ukończenia szkolenia MEDIACJE SZKOLNE I RÓWIEŚNICZE, który potwierdza zgodność szkolenia ze ze standardami mediacji rówieśniczej i szkolnej w szkołach i innych placówkach oświatowych wydanych przez Rzecznika Praw Dziecka w listopadzie 2017 roku,

oraz standardami Rady Europy wypracowanymi przez Europejską Komisję ds. efektywności wymiaru sprawiedliwości.

 

KONSULTACJE POSZKOLENIOWE dla każdego Uczestnika:
Po zakończeniu szkolenia służymy pomocą w rozwiązywaniu ewentualnych problemów praktycznych, które mogą powstać przy prowadzeniu mediacji.

 

TRENER:

Paweł Siejak – doktor nauk prawnych, mediator, rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Jest autorem publikacji z zakresu praw człowieka,  prawa konstytucyjnego i międzynarodowego.

Mediator stały przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i Izbie Administracji Skarbowej.

Dlaczego mediuje?

Uważa, że mediacja może w znaczący sposób poprawić jakość życia społecznego i uprościć wiele spraw. Daje mu wielką satysfakcję, kiedy może pomagać ludziom dojść do porozumienia w wielu sprawach
i zakończyć spory.

 

Cena za szkolenie wynosi: 250 zł

RABAT:

przy zgłoszeniach wcześniejszych (wg dat w zakładce szkolenia)

-10% dla Absolwentów EDUTRENER

 

TERMINY

 

▶️ TUTAJ KUPISZ BILET ◀️

 

▶️ Nr konta 22 1140 2004 0000 3102 7361 5287  – mBank, EDUTRENER Polskie Centrum Szkoleń, Kielce, ul. Śniadeckich 24/26 lok. 16 ◀️

 

▶️ W tytule poproszę podać: Imię i nazwisko uczestnika, nazwę szkolenia, lokalizację i termin ◀️

 

Zapraszamy na szkolenie – mediacje szkolne i rówieśnicze!