TRENERZY

 

Paweł Siejak – doktor nauk prawnych, mediator i negocjator, rektor Świętokrzyskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, wykładowca akademicki na Wydziale Pedagogicznym i Nauk Humanistycznych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie.

Jest autorem publikacji z zakresu praw człowieka, prawa konstytucyjnego i międzynarodowego.

Prawnik, specjalizuje się w prawie gospodarczym i mediacjach w tym właśnie obszarze. Jest mediatorem stałym przy Sądzie Okręgowym w Kielcach.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w kancelariach prawnych, przedsiębiorstwach, organizacjach pozarządowych i Krajowej Administracji Skarbowej.

 

 

Renata Segiecińska – Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daleszycach .
Od trzech dekad pracuje w obszarze polityki społecznej na rzecz drugiego człowieka. Przez 14 lat była
wicedyrektorem i dyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Pełniła funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
oraz Koordynatora ds. Równego Traktowania w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Była także
Komendantką Hufca ZHP Kielce. Z wykształcenia jest pedagogiem i nauczycielem – była Dyrektorem
Domu Dziecka KAMYK w Kielcach, nauczycielem w szkole podstawowej Humberside Montessori
School w Toronto oraz wychowawcą przedszkolnym w szkole i klubie sportowym Sporting w Lizbonie.
Uważa, że tylko rozmowa i umiejętność prowadzenia dialogu jest kluczem do rozwiązania większości
problemów. Dlatego od wielu lat zdobywa wiedzę z zakresu mediacji rodzinnych oraz mediuje w
Ośrodku Mediacji Rodzinnych w Daleszycach. Prowadzi mediacje pozasądowe z osobami dorosłymi
oraz mediacje rówieśnicze.

Dawid Kutryn – prezenter, konferansjer, spiker. Studia magisterskie ukończył z wyróżnieniem na Wydziale Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, gdzie obecnie pracuje jako wykładowca w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie.

Z wykształcenia jest menedżerem sportu i organizacji sportowej. Przygotowuje dysertację doktorską. Dotychczas poprowadził blisko 400 imprez – także o charakterze międzynarodowym – o zróżnicowanej tematyce w językach hiszpańskim i angielskim współpracując z mediami, w tym stacjami telewizyjnymi. Pracował także przy międzynarodowych eventach w charakterze rzecznika prasowego.

 

Prowadzi autorskie szkolenia z zakresu metodyki wystąpień publicznych, podczas których udowadnia ludziom, że publiczne prezentacje nie muszą być stresujące.

 

 

 

Beata Czech – specjalista ds. kadr i płac z 30-letnim doświadczeniem zawodowym, wykładowca i trenerka szkoleń oraz kursów przygotowujących do pracy w komórkach kadrowo-płacowych.

 

 

 

 

 

Jan Kaczmarczyk – adwokat z wieloletnią praktyką zawodową, autor publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego i cywilnego, nauczyciel akademicki. Jest trenerem z zakresu prawa cywilnego, prawa nieruchomości i ochrony danych osobowych.

Lubi pracować z ludźmi i dzielić się wiedzą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *